Indhold

Effektdrevet it-udvikling er et forskningsprojekt fra Datalogi på RUC som har kørt siden 2004. Mange it-projekter fører ikke til de effekter, kunden søger at opnå. Fra kundens synspunkt er sådanne projekter hele eller delvise fiaskoer, men leverandøren kan ikke desto mindre have opfyldt sin kontrakt ved at levere den specificerede systemfunktionalitet. Effektdrevet it-udvikling er kendetegnet ved at fokusere:
 1. på effekter frem for produkter og processer
 2. på måling frem for forventninger og estimater
 3. på effektbaserede specifikationer frem for funktionalitetsbaserede specifikationer.
Med udgangspunkt i disse tre kendetegn udvikler kunde og leverandør it-systemer hvor både proces og system understøtter:
 • Tillid
 • Gensidig læring
 • Samarbejde mellem kunde og leverandør
Effektdrevet it-udvikling er især anvendeligt for komplekse og forretningskritiske projekter. Den supplerer kravspecifikationer med de ønskede effekter kunden ønsker at opnå og målinger af effekterne, når systemet bruges. Effekt-fokus gavner både leverandøren og kunden, fordi kunden deltager under hele projektet og leverandøren udvider sit forretningsområde til også at inkludere organisatorisk udvikling. Effektmålinger er et vigtigt redskab i kunde og leverandørs gensidige afstemning af, hvor langt de er nået. Målingerne er formative, så projektet stopper ikke med at måle, og der vil hele tiden være plads til forbedring på baggrund af resultaterne.

Fra funktionalitet til effekter

Cost-benefit relationen i mange it-projekter er uklar, og it-systemer resulterer ofte ikke i forbedret nytteværdi. Tænker på funktioner og ikke effekterDet skyldes primært at:
 • Forholdet mellem kunde og leverandør reguleres i de fleste it-projekter ved at specificere krav til systemets funktionalitet.
 • Fokus i it-projekter ofte er på den tekniske implementering, mens vigtigheden og kompleksiteten af den organisatoriske implementering undervurderes.
Det er imidlertid velkendt, at der er forskel på funktionelle specifikationer og brugernes faktiske krav. Forskellen optræder tydeligst til sidst i processen ved at leverandøren argumenterer for at specifikationen er opfyldt, mens kunden argumenterer for at systemet opfylder brugernes krav. Effekterne som kunden har efterlyst i starten af projektet bliver dermed hurtigt erstattet af funktionelle specifikationer. Selvom funktionelle specifikationer har erkendte mangler og svagheder, er de gennem størstedelen af de fleste it-projekter grundlaget for at afklare usikkerhed og uenighed om, hvad der skal udvikles. Kunden opnår imidlertid kun de ønskede effekter af et system, hvis både den tekniske og den organisatoriske implementering lykkes. Selvom teknisk implementering kan resultere i systemer af høj kvalitet får kunden først glæde af kvaliteten, når systemet er taget vellykket i brug i organisationen. Den ulykkelige slutning er at mange it-projekter ender, før kunden har opnået den effekt, der var motivationen for at købe og indføre systemet og dermed også før systemet har vist, at det kan opnå denne effekt.

Fordele for kunden

Med effektdrevet it-udvikling kan kunden:
 • fokusere på konceptforslag der definerer problemet og på ønskede løsningsforslag igennem effekter, i modsætning til en detaljeret funktionel kravspecifikation. undgå at sætte sig detaljeret ind i tekniske detaljer.
 • få bedre indsigt i hvordan it vil forandre af arbejdspraksis fordi brugerne kan se hvilke effekter de vil få ud af det og hvordan de effekter er fordelagtige for deres arbejde.
 • med god samvittighed indgå i et strategisk samarbejde med tillid til at leverandøren vil understøtte langtidsholdbare forandringer med inkrementel udvikling.

Fordele for leverandøren

Med effektdrevet it-udvikling kan leverandøren:
 • forstærke deres forretningsområde fra udvikling af it-systemer til komplette forretningsløsninger, herunder organisatorisk implementering og change management og dermed blive værdsat endnu bredere.
 • være sikker på at kunde og specialister blandt brugerne i det strategiske partnerskab vil bakke op om at fokusere på at skabe løsninger som understøtter de ønskede effekter og vedligeholde forholdet til kunden på lang sigt.
 • anvende dokumentation af brugseffekterne fra sine løsninger til at styrke markedsføringseffekten mod andre kunder.

Eksempler på effekter

Konkrete eksempler på effekter kan være at:
 • en læge kan gennemføre sin stuegang med it-systemets hjælp uden at blive fulgt af en sygeplejerske. Lægens stuegang bliver mere effektiv, og sygeplejersken kan fokusere på plejen af patienterne.
 • det kliniske personale på en hospitalsafdeling oplever en reduceret mental workload under den daglige morgenkonference. Derved reduceres også risikoen for fejl i deres vurdering af patienternes tilstand.
De effekter, der ønskes opnået med et system, vil ofte udgøre et hierarki. De overordnede organisatoriske effekter angiver, hvorfor effekter på lavere niveauer er ønskelige, mens effekterne på de lavere niveauer angiver, hvordan de overordnede effekter kan opnås. Det primære fokus i effektdrevet it-udvikling vil typisk være på de direkte effekter på brugernes arbejde. Disse effekter kan nemlig specificeres mest præcist, mens effekter på overordnede strategiske og politiske niveauer er mere indirekte og sværere at relatere til et it-system på en konkret og målbar måde. Et systems succes er kritisk afhængigt af brugernes accept og holdning til systemet og af at brugerne kan relatere effekterne til deres arbejde.